Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-40-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-40-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра в имот №026002, местност „Църквата“, землище на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-36-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-36-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 47408.501.21 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води, необходими за поливане на зелени площи, измиване на обслужващи улици и паркинг към склад за месни продукти и водоснабдяване на автомивка, изградени в поземлени имоти с идентификатори 04279.36.21, 04279.36.24 и 04279.36.120 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 бр. овце в поземлен имот №000580 с площ 6.034 дка в землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2009 г. и Решение №БД-11-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2009 г. и Решение №БД-11-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти (мандра) в имот № 014008 с площ 3.890 дка, местност Дебелата земя, землище на гр. Кресна, община Кресна“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Крайпътен търговски комплекс - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и ЗОХ тип „драйв“, паркинг за леки автомобили и ТИР, автомивка за ТИР, сервизи, търговски помещения, мотел, заведение за хранене в УПИ 000800 и УПИ 000801, в местност „Лаката“ в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-35-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-35-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот №000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...