Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-10-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-10-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Обособяване на стопански двор и овощна градина (череши и смокини) в имот № 015037 в местност „Ташлъка“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-01/2010 г. по ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-01/2010 г. по ОВОС за инвестиционно предложение „Комбинирано рибно стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран в язовир „Бели брег“, представляващ имот с идентификатор 65334.213.2 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-04-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-04-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Комбинирано рибно стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран в язовир „Бели брег“, представляващ имот с идентификатор 65334.213.2 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-54-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-54-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване на лозово насаждение в поземлени имоти №№ 001005, 001006, 001007, 002005, 002014, 002016, 002017, 002019, 004001, 004002, 005004, 005005 с обща площ 213 дка, находящи се в местностите „Косматица”, „Раздол” и „Дали Али”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-102-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-102-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и СПА център в имот № 077010, местност „Бочвата“, землище на с. Марикостиново, община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-94-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-94-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница - Манастира“, землище на с. Брестово и с. Сухострел, община Симитли

Прочети още...