Съдържание

Посетители

В момента има 266  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-51-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-51-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на подземни води за водоснабдяване на ПСОВ - гр. Петрич” в имот 000088, местност „Амушева лъка“, землище на гр. Петрич, община Петрич”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 12/29.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 12/29.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1927(1)/21.06.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-жа Анка Стоилова Мантарлиева, управител на „МИЛЕНИУМ“ ООД - ТУК

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма с изх. №№ 4526(15)/14.06.2017 г. и 4526(16)/15.08.2017 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс за издадено писмо изх. № 4526(15)/14.06.2017 г. адресирано до г-жа Боряна Стефанова Костова, управител на "ГД Инвест" ООД

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и съпътстващи колектори – гр. Петрич” в имоти № 086050, № 086008, местност „Лъките” и № 000088, местност „Амушева лъка”, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-31-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-31-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хипермаркет, трафопост, подземен резервоар и паркинг в имоти №151114, №151118 и №151119 в местност „Бела Мара – Омондрос” и имоти № 002020 и № 02022 в местност „Омондрос”, землище на гр. Петрич, Община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 11/03.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 11/02.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в в писмо с Изх. №1802(1)/15.06.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-жа Катрин Наскова Станкова - ТУК