Съдържание

Посетители

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 05-АПК/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н КИРИЛ ХРИСТОВ ЗАРЕВ, управител на „ХИТ ХОТ ХАУС“ ЕООД, ЕИК: 200341990, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ № 35 за издадено Решение № 05-АПК/2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж № Си-7 от находище „Хотово“, с. Хотово, община Сандански, област Благоевград с цел захранване на рекреационни съоръжения към къща за гости, находяща се в УПИ VІІІ, пл. № 13, кв. 7 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-50-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-50-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ридина“ от кота 553 м до кота 497 м на р. Благоевградска Бистрица в землището на с. Бистрица, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-25-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-25-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция, съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения и трасе на газопровод за захранване на централата с природен газ в имот № 000348, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, Община Симитли”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-17-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-17-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Ваканционно селище в имот № 073014, местност „Марена”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-11-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-11-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Преместване на сградата на действащ МВЕЦ на Помпена станция “Дамяница” от имот № 000073 в имот № 000068, местност “Лъките”, землище на с. Дамяница, община Сандански”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-07-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Животновъдна ферма – птицеферма за 250 бр. кокошки носачки в част (1.171 дка) от имот № 071056 с обща площ 7.000 дка, местност „Долни орман“, землище на гр. Сандански, Община Сандански”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-191-ПР/2007 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-191-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Eловица (Градевска) от кота 850 м до кота 705 м“ в землището на с. Градево, община Симитли

Прочети още...