Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение №12 / 2009 г.

Представена от г-н  Цветомир Найденов - управител на «Галиция» ООД със седалище и адрес на управление гр. София, община Лозенец, ул. «Златовръх» № 37 документация за инвестиционно предложение: “Хотелски комплекс” в имот № 022022 с площ 3981 м2 в местност„Капсиди”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №11 / 2009 г.

Представена от г-н АНДОН МИХАЙЛОВ ТОТЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ документация за инвестиционно предложение: „Корекция на река Санданска Бистрица в градския парк”, гр. Сандански, Община Сандански, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №10 / 2009 г.

Представена от  г-н Владимир Москов – кмет на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. «Царица Йоанна» № 2 документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води на с. Мусомища с капацитет 3500 еквивалентни жители в имот №031121 с площ 6.200 дка, местност „Краището”, землище на с. Мусомища, Община Гоце Делчев”

Прочети още...

Съобщение № 8 / 2009 г.

Представена от г-н Атанас Митков - управител на «Кинг гипс» ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Джеймс Баучер» № 15 документация за инвестиционно предложение: за изграждане на хотел - бистро в УПИ І, планоснимачен № 004002 с площ 1.069 дка, местност “Кури дере”, землище на с. Изгрев, Община Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 9 / 2009 г.

Представена от г-н Бисер Ангелов - управител на «Скрап метал» ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район «Върбица», ул. «Адам Мицкевич» № 31 документация за инвестиционно предложение: за изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ ІV - 76 в кв. 73 по регулационния план на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово

Прочети още...

Съобщение № 7 / 2009 г.

Представена от г-н Кирил Немцов – управител на «Стак» ООД със седалище и адрес на управление Община Петрич, с. Дрангово документация за инвестиционно предложение: за обособяване на площадка за временно съхраняване на черни и цветни метали на площ от 1.515 дка на територията на съществуващ леярен цех за производство на отливки от черни и цветни метали, разположен в имот № 428 (бивш стопански двор), землище на с. Дрангово, Община Петрич

Прочети още...

Съобщение № 6 / 2009 г.

Представена от г-н АХМЕД БАШЕВ - кмет на Община Гърмен със седалище и адрес на управление Община Гърмен, с. Гърмен документация за инвестиционно предложение: за изграждане на канализация на с. Дебрен и пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет до 3000 еквивалентни жители в УПИ VІІІ с площ 1.600 дка в кв. 39 по регулационния план на с. Дебрен, Община Гърмен

 

Прочети още...