Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 33/ 2009 г.

Представена от г-жа БИЛЯНА ЦВЕТАНОВЯ СТЕФАНОВА, жувуща в ОБЩИНА СИМИТЛИ, С. ЧЕРНИЧЕ, ул. “Георги Димитров” № 48 документация за инвестиционно предложение: комплексно обществено обслужване в имот № 028076 с площ 2.378 дка, местност “Беглико”, землище на с. Крупник, Община Симитли

Съобщение № 32/ 2009 г.

Представена от г-жа МАРИЕЛА ТРЕНДАФИЛОВА УПРАВИТЕЛ НА “ТИТ ТИХОМИР ТРЕНДАФИЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление ГР. СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ, бул. “Васил Левски” № 31, ет. 1 документация за инвестиционно предложение: жилищно строителство, курортни и рекреационни дейности в имот № 61813.808.272 с площ 7.139 дка, попадащ в отдел 239, подотдел “б”, землище на гр. Разлог, Община Разлог

Съобщение № 31/ 2009 г.

Представена от г-жа МАРИЕЛА ТРЕНДАФИЛОВА УПРАВИТЕЛ НА “ТИТ ТИХОМИР ТРЕНДАФИЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление ГР. СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ, бул. “Васил Левски” № 31, ет. 1 документация за инвестиционно предложение: жилищно строителство, курортни и рекреационни дейности в имот № 61813.808.271 с площ 7.860 дка, попадащ в отдел 239, подотдел “б”, землище на гр. Разлог, Община Разлог

Съобщение № 30/ 2009 г.

Представена от г-жа РЕНИ БОРИСОВА ИВАНЧЕВА УПРАВИТЕЛ НА “ЕЙ СИ АР” ООД, ГР. СОФИЯ, РАЙОН “МЛАДОСТ”, ж.к. “Младост 1”, бл. 13 А, вх. Г, ап. 4 документация за инвестиционно предложение: за изграждане на търговски комплекс - Практикер и Ритер парк в имоти № № 04279.85.33 с площ 4.688 дка, 04279.85.44 с площ 4.843 дка, 04279.85.45 с площ 4.301 дка, 04279.85.24 с площ 1.462 дка, 04279.85.42 с площ 2.863 дка и 04279.85.9 с площ 0.654 дка, местност “Авганцов чифлик”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград 

Съобщение № 29/ 2009 г.

Представена от ИНЖ. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ-КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ, ГР. РАЗЛОГ, ул. “Ст. Стамболов” № 1 документация за инвестиционно предложение: изграждане на черпателен резервоар с обем 300 м2 и помпена станция в имот № 000883, местност “Камено”, землище на с. Баня, Община Разлог

Съобщение № 28/ 2009 г.

Представена от г-жа ЖАНА ДИМИТРОВА КУЦЕВА, УПРАВИТЕЛ НА “ХИДРО ГРИЙН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД със седалище и адрес на управление ГР. ПЛОВДИВ, ул. “Брезовско шосе” № 170 документация за инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ “Баничан” на р. Туфча, землища на с. Баничан и с. Корница, Община Гоце Делчев

Съобщение № 27/ 2009 г.

Представена от г-жа ЖАНА ДИМИТРОВА КУЦЕВА, УПРАВИТЕЛ НА НА “СТРИИМ ХИДРОСТРОЙ” ООД със седалище и адрес на управление ГР. ПЛОВДИВ, ул. “Брезовско шосе” № 170 документация за инвестиционно предложение:  изграждане на МВЕЦ “Бистрица” на р. Бистрица, землища на с. Вълкосел, Община Сатовча и с. Абланица, Община Хаджидимово