Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 61/ 2009 г.

 

Г-Н ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ СИРАКОВ, ГР. САНДАНСКИ, документация за инвестиционно предложение „Административно-битова сграда и ветеринарна лечебница” в поземлен имот № 066018 с площ 1517 м2 в местността „Друма” в землище на с.  Поленица, Община Сандански, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 62/ 2009 г.

Г-Н СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ИВАНОВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД и  Г-Н РУМЕН АТАНАСОВ ГЪРБЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД, документация за инвестиционно предложение “Рибарник” в имот № 060003 с площ 89.580 дка местността „Гьоло”, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград

Съобщение № 63/ 2009 г.

ИНЖ. БЛАГОЙ ДУНКИН – ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ, документация за инвестиционно предложение „Изграждане на път, дъждовен и битов канал, напорен водопровод, подземно електрозахранване 20 kV в местности “Камено”, „Бански път”, „Русковица”, „Папарливица”, „Малия камен”, „Рудина” и „Рудината” в землището на с. Баня, Община Разлог”

Съобщение № 56/ 2009 г.

 

Г-Н КИРИЛ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ, УПРАВИТЕЛ НА „ГРАДИТЕЛ” ЕООД, ОБЩИНА БАНСКО, ГР. ДОБРИНИЩЕ, документация за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Дисилица” с водовземане от река Дисилица, в землище на гр. Добринище, община Банско, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 57/ 2009 г.

Г-Н АНГЕЛ ПАНДЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ПИРИН ЕЛЕКТРИСИТИ, БИЛДИНГ”ООД, ОБЩИНА БАНСКО, ГР. БАНСКО, документация за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Дисилица” с водовземане от река Дисилица, в землище на гр. Добринище, община Банско, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 58/ 2009 г.

 

Г-Н АНГЕЛ ПАНДЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ПИРИН ЕЛЕКТРИСИТИ, БИЛДИНГ”ООД, ОБЩИНА БАНСКО, ГР. БАНСКО, документация за инвестиционно предложение за изграждане на  на МВЕЦ „Глазне” с водовземане от река Глазне, в землище на с. Баня, община Разлог, и гр. Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 53/ 2009 г.

 

 

 

 

Д-Р АРБЕН М. МИМЕНОВ,  КМЕТ НА ОБЩИНА САТОВЧА, документация за инвестиционно предложение: „Напорен водоем V = 250 м3 в имот № 003001, землище на село Ваклиново”, община Сатовча, Област Благоевград

Прочети още...