Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 54/ 2009 г.

 
ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ МИТЕВ, УПРАВИТЕЛ НА „ИДЕЯ БИЛДИНГС” ООД, ГР. СОФИЯ,
документация за инвестиционно предложение за изграждане на руслов тип ВЕЦ  „МЕСТА – 1” и  ВЕЦ  „МЕСТА – 2” на течащи води в участък от река Места, разположен над с. Филипово, землище на с. Филипово и с. Гостун, община Банско, Област Благоевград

Съобщение № 55/ 2009 г.

 
Г-Н ТОДОР МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВq УПРАВИТЕЛ НА „БАЛКАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”АД, ГР.  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
, документация за инвестиционно предложение „База за третиране на отпадъци,  в имот № 0040043, местност „Мокра поляна”, землище на с.Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград

Съобщение № 56/ 2009 г.

 

Д-Р АРБЕН М. МИМЕНОВ,  КМЕТ НА ОБЩИНА САТОВЧА, документация за инвестиционно предложение: „Напорен водоем V = 250 м3 в имот № 003001, землище на село Ваклиново”, община Сатовча, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 52/ 2009 г.

Г-н Асен Димитров Андреев, живущ в гр. Кресна, документация за инвестиционно предложение: за изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти (мандра) с капацитет от 6 до 20 т мляко дневно в имот № 014008 с площ 3.890 дка, местност “Дебелата земя”, землище на гр. Кресна, Община Кресна

Прочети още...

Съобщение № 51/ 2009 г.

Г-Н АЛЕКСАНДЪР КРАВАРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО документация за инвестиционно предложение: “Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Банско за 35 000 еквивалентни жители” в имот №009398, м. „Гарван”, землище на  град Банско, община Банско, област Благоевград

Съобщение № 50/ 2009 г.

Г-н Георги Мазганов – управител на “Макима 77” ООД, гр. София, документация за инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение поставяне на садково стопанство за отглеждане и угояване на аквакулутури в язовир “Стойковци”, находящ се в землището на с. Лагодаж, Община Благоевград


Съобщение № 49/ 2009 г.

Г-н Александър Краваров – кмет на Община Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1 документация за инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение за корекция на р. Десилица от т.в. 0 (км 0+000) до т.в. 38 (км 1+147,21) с дължина 1147,21 м през гр. Добринище, Община Банско