Съдържание

Посетители

В момента има 310  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №26/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на трупна яма и трупосъбирателна площадка и трупна яма в поземлен имот с идентификатор 02676.69.108 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Съобщение №25/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Модернизация на земеделско стопанство в имоти с №№ 012060, 012068, 014016, 012074, 012075 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград и имот № 030011 в землището на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „ЕТВИН“ ЕООД

Съобщение №24/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Модернизация на оранжерийно стопанство - изграждане на оранжерия в имот №025004 в землището на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: БОРИСЛАВ ДАМЯНОВ

Съобщение №23/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на модулна мандра в УПИ І-245 в кв. 20 по действащия план на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: АЛЕКСАНДЪР СОФКОВ

Съобщение №22/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци (домати, краставици и зелена салата) в имот № 011001, местност „Зигвели“, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ИНТЕР КОМ ГРУП - 2016“ ЕООД

Съобщение №21/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци (домати, краставици и зелена салата) в имот № 011001, местност „Зигвели“, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БОРГО ЛА ВИНЯ“ ООД

Съобщение №20/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на център за обучение в част (3.5 дка) от имот № 021058 с обща площ 10.767 дка, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД