Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Новини

XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Министерството на здравеопазването обявява
XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Прочети още...

ВАЖНО ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2021 г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система “Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Прочети още...

2 февруари - Световен ден на влажните зони

puctureТемата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“. Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Прочети още...

Стартира конкурсът „Чиста околна среда- 2022" г. с 3,5 млн. лева за общини, училища и детски градини

logoСтартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Прочети още...

31 март краен срок за всички титуляри на разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите да представят доклади

РИОСВ – Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, че съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите (ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), в срок до 31 март 2022 г. е необходимо да предоставят на директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2021 г.

Същият следва да бъде представен и на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл.200, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

Примерен  формуляр  на доклада