Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Обявена е нова защитена територия в с. Лебница, община Сандански, област Благоевград

На 27.07.2022 г. от министъра на околната среда и водите е издадена Заповед №РД-677/07.06.2022 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 19.08.2022 г.) за обявяване на защитена местност „Миладиница“ в землището на село Лебница, община Сандански. Новата защитена територия е обявена с цел опазване на естествен природен комплекс по поречието на река Лебница, доминиран от екземпляри със забележителни размери от Източен чинар (Platanus orientalis).

Прочети още...

Удължава се срокът за обществени обсъждания

Срокът за обществени обсъждания на разработени общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ и защитена зона BG0002003 „Кресна“ е удължен.

Прочети още...

Покани за подаване на проектни предложения на тема „Жените в синята икономика“

Морски клъстър България – Национален хъб към Механизъм за подкрепа за Черно море предоставя възможност за подаване на проектни предложения за финансиране по линия на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Прочети още...

Над 350 участници в „Зелената седмица“ на РИОСВ – Благоевград по случай Световния ден на околната среда

indexЗа отбелязване на празника РИОСВ – Благоевград обяви седмицата от 30.05-04.06.2022 г. за „Зелена“ и я посвети на екологичното възпитание на децата.

Прочети още...

ОТКРИТ УРОК сред природата

1ОТКРИТ УРОК сред природата на тема „Защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“ в България“, посветен на 30 годишнината от създаването на общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“

Прочети още...