Съдържание

Посетители

В момента има 498  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Удължава се срокът за обществени обсъждания

Срокът за обществени обсъждания на разработени общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ и защитена зона BG0002003 „Кресна“ е удължен.

Прочети още...

Покани за подаване на проектни предложения на тема „Жените в синята икономика“

Морски клъстър България – Национален хъб към Механизъм за подкрепа за Черно море предоставя възможност за подаване на проектни предложения за финансиране по линия на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Прочети още...

Над 350 участници в „Зелената седмица“ на РИОСВ – Благоевград по случай Световния ден на околната среда

indexЗа отбелязване на празника РИОСВ – Благоевград обяви седмицата от 30.05-04.06.2022 г. за „Зелена“ и я посвети на екологичното възпитание на децата.

Прочети още...

ОТКРИТ УРОК сред природата

1ОТКРИТ УРОК сред природата на тема „Защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“ в България“, посветен на 30 годишнината от създаването на общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“

Прочети още...

МОСВ дава начало на своята програма „Политики за младежта в сферата на околната среда”

MladezhМинистерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“).

Прочети още...