Съдържание

Посетители

В момента има 390  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. Х.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90 киловата, разположена на покрива на изградена сграда за отглеждане на животни и автоматизация на процесите по доене и управление на стадото в съществуваща кравеферма за отглеждане на млекодайни крави в поземлени имоти с идентификатори 44416.2.219 (стар №002219), местност Граматиковица и имоти с идентификатори 44416.2.54, 44416.2.55, 44416.2.81 и 44416.2.51, местност Долна бара по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ и „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АГМ - МИЛЕВ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на новоизградените сгради с мощност до 90 киловата, хидропонна система за покълване на житни култури, система за производство на фураж от зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“ и „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН РАЗЛОГ

документация за: Проект на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.

Прочети още...

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ГЕО РЕСУРС“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала“ на поземлен имот с идентификатор 66460.17.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „РЕЙНБОУ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) с цел разделяне на поземлен имот с идентификатор 02676.150.70, местност Герачини улици по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. П.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.9.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението му от „Жилищно строителство-къща за гости“ за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Я. Т.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 32665.33.5, местност Сусарник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала“