Съдържание

Посетители

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АГРОПРОГРЕС“ ООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агропрогрес“ ООД с обща площ 13.3401 ха, находящи се в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ФОРЕСТ ХИЛ ИНВЕСТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 62699.18.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ - САНДАНСКИ“ ООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви в поземлени имоти с идентификатори 58390.14.3, 58390.14.5, 58390.14.6, 58390.14.7, 58390.14.8, 58390.14.13, 58390.14.14, 58390.14.15, 58390.14.18 в местността „Чуй петел“ и поземлен имот с идентификатор 58390.15.44 в местността „Бела вода“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. К.

документация за инвестиционно предложение „Къщи за гости и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40926.151.20, местност „Арнаудовото“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Винарска Изба Мелник“ ООД с обща площ 8,9762 ха, находящи се в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Кочериново

Инвестиционно предложение: „Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500 куб. м и авариен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местността „Ридо“, землище на гр. Кочериново, община Кочеринов, област Кюстендил“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г. М. и др.

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 6 (шест) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.116.99 в местността „Пенков чифлик – Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“