Съдържание

Посетители

В момента има 572  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ЕТ „ЙОСИФОВ И СИН МММ – ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ“

Инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали (амфиболити) „Мартин“, разположено в землището на с. Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04217.1.60, местност Безово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375, местност Миленец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Благоевград

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 78464.15.589 местност Извикашина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Благоевград

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 23652.147.11, местност Горчев рида и част от поземлен имот с идентификатор 23652.147.2, местност Дидката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.31.143, местност Краището, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на „Смесена многофункционална зона - „СмФ“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КРУМТЕХ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на автокозметика, перилни и почистващи препарати в сграда с идентификатор 04279.618.137.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.137 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград“