Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление  за Проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Матанд“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 бр. преживни животни /агнета и ярета/ в поземлен имот с идентификатор 77058.12.170, местност Нишанлии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото технологично оборудване за овцефермата“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „СКАНДИНАВИАН КОНСУЛТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.155.55, местност Асаница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за Уведомление  за за изготвяне на Общински план за развитие на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2027 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И.П, И.З, М.М, Д.Н.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РОМАНТИКА КЛУБ“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 39270.21.77 и 39270.21.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“