Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

18-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Киселец” върху защитеназона “Среден Пирин - Алиботуш” с код BG 0001028, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие

Местоположение: водохващане на река Сугаревска на кота 1100м, площадка на МВЕЦ на кота 862м, землище на с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на авторемонтна работилница, автомивка, складова база за промишлени стоки, магазин офиси и кафе, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Места”, с код BG 0002076 

местоположение: имот№ 053015, местност “Чучурите”, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на животновъдна ферма, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Места”, с код BG 0002076

Местоположение: имот № 032037, местност “Пенковото”, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение “Фотоволтаична станция” върху защитена зона “Места”, код BG0002076 за опазване на дивите птици, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

Местоположение: имот № 100029 в местността “Каракашица”, землище на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG0002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Сушица 1”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони “Кресна”, с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

местоположение водохващане на река Сушицка на кота 716,9м, площадка на МВЕЦ на кота 565м, землище на с. Сушица,  община Симитли, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Сушица 1”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони “Кресна”, с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

местоположение водохващане на река Сушицка на кота 716,9м, площадка на МВЕЦ на кота 565м, землище на с. Сушица,  община Симитли, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Сугарево”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

местоположение: водохващане на река Сугаревска на кота 855м, площадка на МВЕЦ на кота 742м, землище на с. Сугарево,  община Сандански, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението