Съдържание

Посетители

В момента има 449  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

26-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на соларен парк за производство на енергия от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

местоположение: имот № 000209, местност “Тополата”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

24-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателна станция и външни канализационни колектори за отпадни води в гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Копривлен, с. Ново Лески и с. Блатска”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Места”, с код BG 0002076

местоположение: имот №004176 и 004177, местност “Кокошките”,землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

23-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на жилищна сграда за целогодишен отдих, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

местоположение имот № 000425, местност “Попина лъка”,землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

22-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на жилищна сграда за целогодишен отдих, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

Местоположение: имот № 000594, местност “Попина лъка”,землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на цех и склад за алуминиева дограма, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Места”, с код BG 0002076

Местоположение: имот № 095018, местност “Маноле /0/”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на склад и цех за обработка на скалнооблицовъчни материали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Места”, с код BG 0002076

местоположение имот № 095008, местност “Маноле /0/”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028

Местоположение: имоти № 002189, 002435, 002408, 002217, 002424, 018013, 002465, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението