Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №02/2021

Изх. №3765(3)/05.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни - ферма за охлюви в поземлен имот с идентификатор 35362.187.20 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №01/2021

Изх. №4046(1)/04.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW в УПИ XII-236, кв. 31 по плана на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „БОРИСЛАВ ЧУРЛЯНОВ“ ЕООД

Прочети още...