Съдържание

Посетители

В момента има 545  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №61/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, диагностичен пункт и пункт за технически прегледи в поземлен имот с идентификатор 61813.107.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №60/2014 г.

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Струмяни, землище на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №59/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изменение на магазин за промишлени стоки в козметичен салон", находящ се в имот с идентификатор 65334.300.629 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №58/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.63.61 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №57/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на вилна сграда" в имот собственост на община Кресна, представляващ застройка №3, кв. 9 по План за регулация и застрояване на вилна зона „Върбите", землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №56/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща и магазин за авточасти в имот №095041, местност „Порой", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №55/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-69 в кв. 9 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...