Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №18/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане спортен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.424.452 и с площ 102989 кв. м по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Съобщение №19/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със селскостопанска аптека и гараж в УПИ III - 498 в кв. 47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение №17/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на паркинг в имот №290001 с площ 1.063 дка, местност „Оранска мездра", землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №16/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56123.601.4024 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №15/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство на механа – самостоятелен обект в сграда, разположена в имот с идентификатор 02676.501.3878 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в медицински център"

Съобщение №14/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на склад, крайпътно заведение, бензиностанция и логистичен център с хладилна част, складове, бар-ресторант и зона за преспиване на персонала в поземлени имоти № № 000371, 000372, 000373, 000375 в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №13/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и отглеждане на животни в имот №000302, местност „Гробето", землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград"