Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №26/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на насаждения от бадеми в имот №022028 с площ 8.060 дка, местност „Градешки бани", землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград"

Съобщение №25/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на търговски обекти (магазини С15, С16, С17 и С18) от първи етаж на сграда, находяща се в УПИ ІV-2392, кв. 84 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в гинекологичен кабинет и лаборатория"

Съобщение №24/2014 г.

Инвестиционно предложение:"Изграждане на нов резервоар в имот №030024 в землището на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград"

Съобщение №23/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на малък семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 61813.23.333, местност „Солището-Предел" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Съобщение №22/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство на цех за бутилиране на олио, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.235 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в цех за производство на белено слънчогледово семе и халва"

Съобщение №21/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Добив и първична преработка на строителни материали – гранити за трошен камък от находище „Осенов рид" в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград"

Съобщение №20/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на детска градина за 12 деца в УПИ ІІ-90, кв. 11 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград"