Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Проведе се публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Беласица“

IMG 0904

На 06.02.2024 г. в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“, се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на парка, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

 

 

Прочети още...

Започна кампанията на МОСВ „Чиста околна среда“ за 2024 г.

Logo 2024

МОСВ обяви тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”, който се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 20 години при широка обществена популярност в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

 

 

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград отбеляза Световния ден на влажните зони с открит урок пред ученици в Благоевград

IMG 0871Световният ден на влажните зони е годишен празник, който се отбелязва ежегодно на 2 февруари.

Прочети още...

Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир“

IMG 0815На 16.01.2024 г. в сградата на посетителския и информационен център на Природен парк „Рилски манастир“ се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на парка, съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии.

Прочети още...

Подаване на отчети за флуорсъдържащи парникови газове

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):

Прочети още...