Съдържание

Посетители

В момента има 387  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1089/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.52.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1088/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 56126.166.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1087/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство, реконструкция и промяна на надзида на подпокривното пространство на два броя съществуващи сгради, разположени в УПИ Х-10, кв. 44, по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил"

Прочети още...

Съобщение №1086/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.102.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1085/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на продукция и инвентар в имот № 139010, местност „Требища", землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1084/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в част от поземлен имот с идентификатор 04279.109.7 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1083/2013 г.

Инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на ПСОВ – с. Юруково в имоти с №№029014 и 029015, местност „Долна водница", землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...