Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1075/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.940.1.7, находящ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 02676.501.940 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от магазин в аптека"

Прочети още...

Съобщение №683/2013 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка №б/2013 г. - от ТУК
 
Инвестиционно предложение “Изграждане на нов водопровод PE ? с дължина 90 м за захранване с вода на цех за технически изделия, разположен в УПИ XVI-144, кв. 10 по плана на промишлена зона на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №1074/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ Х625.54, кв. 5 по плана на кв. „Бялата висота", имот с идентификатор 04279.625.258 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1073/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на кабел НН – външно ел. захранване на обект: Жилищна сграда за временно обитаване и магазини в УПИ І, кв. 238 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1072/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в имот №106.200 с площ 1074 м2 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид" в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1071/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаични панели с обща мощност 30 кW на покрива на масивна стопанска постройка и пристройка към същата за обслужване на автомобили, разположени в УПИ І от кв. 68 по плана на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1070/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в УПИ XXX, пл. № 270в, квартал 15 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...