Съдържание

Посетители

В момента има 241  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-62-РС/08.02.2022 г.:

Предоставянето на сума в размер на 17 994,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №365/31.01.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-61-РС/28.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 22 200,00 лв. (двадесет и две хиляди и двеста лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Струмяни по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 252/24.01.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-60-РС/26.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 22 200,00 лв. (двадесет и две хиляди и двеста лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Струмяни по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 182/17.01.2022 г. и вх. № 182(1)/21.01.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-59-РС/18.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 17 995,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4249/20.12.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-58-РС/17.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 528 289,20 лв. (петстотин двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 40/06.01.2022 г.

Прочети още...