Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-75-РС/09.06.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 269 200,44 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди и двеста лева и четиридесет и четири стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 2513/06.06.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-74-РС/26.04.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 191 988,00 лв. (сто деветдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1863/12.04.2023 г.

Отказвам предоставянето на сума в размер на 11 970,00 лв. (единадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1863/12.04.2023 г. и вх. №1863(1)/25.04.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-73-РС/19.04.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 120 000,00 лв. (сто и двадесет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Рила по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 11/2023 г. изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1196/08.03.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-72-РС/11.04.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 9 480,00 лв. (девет хиляди четиристотин и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Кочериново по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 1582/29.03.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-71-РС/28.02.2023 г.

Отказвам Предоставянето на сума в размер на 35 640,00 лв. (тридесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 11/2023 г. изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №860/16.02.2023 г.

Прочети още...