Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-79-РС/17.10.2023 г.

Предоставянето на сума в размер на 178 991,29 лв. (сто седемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и един лева и двадесет и девет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 4054/05.10.2023 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-79-РС/17.10.2023 г.: ТУК