Съдържание

Посетители

В момента има 599  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1041/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на офис помещения с гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.212.326 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1040/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на складове за селскостопанска продукция, селскостопански инвентар и битови помещения в имот № 092043, местност „Милатково", землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил"

Прочети още...

Съобщение №1039/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в имот № 011004, местност „Зигвели", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1038/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство на таванско помещение в съществуваща сграда с идентификационен № 000205.1, разположена в имот № 000205, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград в сеновал"

Прочети още...

Съобщение №1037/2013 г.

Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с номер 121103 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1036/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости, подпорна стена и ограда в УПИ ХХV-386 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1035/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости, подпорна стена и ограда в УПИ ХХV-386 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...