Съдържание

Посетители

В момента има 579  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1020/2013 г.

Инвестиционно предложение "Надстройка и промяна предназначението на съществуващ склад, разположен в поземлен имот с идентификатор 21498.350.581 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в СПА център"

Прочети още...

Съобщение №1019/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на механа и къща за гости в УПИ V - 160 и УПИ VI - 384, 385 (171, 172) по плана на с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1018/2013 г.

Инвестиционно предложение „Производствено-складови дейности – изграждане на склад за електро материали в поземлен имот с идентификатор 65334.112.8, местност „Сухо поле" по одобрената кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1017/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на гараж в УПИ ІХ-550 в кв. 44 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1016/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на прогледна ограда с височина до 2.20 м по външните имотни граници на поземлени имоти с номера 041010, 041015, 041016, 041017, 041033 и 041037 в местността „Фусковица", имот №041026 в местността „Потоко" и имот №041036 в местността „Гальов брест", землище на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1015/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с номер 045020 с площ 5.982 дка, местност „Бобови ниви" в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1014/2013 г.

Инвестиционно предложение „Преустройство на част от първи жилищен етаж в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1747 (УПИ Х-1747, кв. 88 по плана на гр. Сандански) по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в „салон за красота"

Прочети още...