Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Решение №14/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/26.11.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №14/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-ЕО-36/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e решено да се извърши екологична оценка на Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Разлог за група поземлени имоти в землището на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград

Възложител: Община Разлог

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма в поземлен имот №076004 с площ 3,363 дка в местността „Под селото“, землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговска и производствено-складова база за метални елементи в имот с идентификатор 56126.316.10 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-57-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-57-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Производствено-складова дейност – изграждане на цех за консервиране на зеленчуци и складове в имоти с идентификатори 56126.600.275 и 56126.600.271 (УПИ II-275 и УПИ III-271, кв. 4) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда в имот №037024 с площ 6.149 дка в местността „Вадата“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Решение №10/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №10/14.09.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №10/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-41-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e решено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.113.953, местност До КАНТОНА по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости и собствен водоизточник в имот №027054 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...