Съдържание

Посетители

В момента има 411  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци (домати, краставици и зелена салата) в имот № 011001, местност „Зигвели“, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс с капково напояване в поземлен имот № 003013 в землището на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на панорамен път Банско-КС „Пирин“ от км 0+000 до км 3+734.85 с трасе преминаващо поземлени имоти с идентификатори 02676.104.1091, 02676.92.1091, 02676.93.1091, 02676.2.1091, 02676.120.589, 02676.121.589, 02676.122.589, 02676.140.595, 02676.122.584, 02676.142.584 и 02676.144.584 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, община Благоевград“ с възложител Община Банско

Прочети още...

Решение №1/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №1/10.02.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №01/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-ЕО-05/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от директора на РИОСВ – Благоевград, с което е решено да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на два броя нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 с предназначение „за спортно-туристически комплекс“

Възложител: Е.Н, Д.К, Ч.Г

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №67-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение  №67-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Ветроенергиен парк „Ореляк“ в имот № 015081, землище на с. Лъжница и имот №000019, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №100-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение  №100-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Хотел в имот №024042, местност Кошерината, землище на гр. Банско, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-12-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-12-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в имот №001016 в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...