Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-21-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-21-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за отглеждане на сладководна риба - шаран, толстолоб и бял амур в имот №061010, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-89-ПР/2005 г. от 18.10.2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-89-ПР/2005 г. от 18.10.2006 г.за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище“ в имот № 30016 землище на с. Борово, местност „Ормана“, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-88-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-88-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище“ в имот № 30016 землище на с. Борово, местност „Ормана“, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на село Баня, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС (2)

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на село Баня, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено за издадено Решение за спиране на административното производство

Съобщение за издадено за издадено Решение №13-АПК/2019 г. за СПИРАНЕ на административното производство по реда на чл. 31 от ЗБР

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Залесяване на поземлен имот № 000260 с площ 3097,517 дка, местност „Безименна“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Прочети още...