Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.601.239.1.14, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.601.239 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-32-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-32-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в УПИ ХХХ-652 с площ 1648 м2 по плана на бивш стопански двор на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-33-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-33-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сглобяеми стомано-стъклени конструкции оранжерии с обща площ 5000 м2 и подземен резервоар в имот №023089 в местността „Лъката“, землище на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на супермаркет „ЛИДЛ“ в поземлен имот с идентификатор 04279.621.70 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с адрес: ул. „Свобода“ №1, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-31-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-31-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „„Изграждане на кравеферма с капацитет 50 броя крави в поземлен имот №056009 с площ 1.189 дка в местността Караачлък, землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-104-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-104-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за преработка и съхранение на плодове, зеленчуци и туршии“ с местоположение: част (11.350 дка) от имот №014002, местност „Сортоучастък”, землище на гр. Петрич, община Петрич"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-104-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС (2)

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-104-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за преработка и съхранение на плодове, зеленчуци и туршии“ с местоположение: част (11.350 дка) от имот №014002, местност „Сортоучастък”, землище на гр. Петрич, община Петрич"

Прочети още...