Съдържание

Посетители

В момента има 362  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на градини с череши в имоти № 031014, местност „Огради“, № 027015 и № 027016, местност „Тенката пътека“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на овощни градини от черешови насаждения в имоти с № 012001 и №014009 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич и от бадемови насаждения в имоти с №№047018, 047019, 047020, 047021 в землището на с. Левуново, община Сандански и изграждане селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №097001 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено писмо с изх. №4981(3)/21.12.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. №4981(3)/21.12.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „ТЕМИДА – 2005“ ООД в качеството му на възложител на инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Ощавска, землище на с. Ощава, община Кресна и землище на с. Сенокос, община Симитли

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-16-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-16-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Засаждане на ябълкова и зеленчукова градина и изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушки в поземлени имоти с №№031021, 031023, 031022, 031024, 029026, 020032, 020027, 031010, 031009, 024069 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 39614.10.75 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мини голф игрище в част (9.290 дка) от поземлен имот с идентификатор 17395.50.39 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти №№009002, 009004 и 009009 в землището на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...