Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на външен довеждащ канализационен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - с. Мусомища” в земи извън регулация на с. Мусомища и имот № 031121, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на скално - облицовъчни материали от находище „Беслен“ на площ 69 522 кв. м“, землище на с. Беслен, община Хаджидимово

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-08-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за изграждане на „МВЕЦ на р. Перивол” в землище на с. Бачево, общ. Разлог

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-91-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-91-ПР/2008 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Филипово-1“ от кота 633.5 м до кота 622.5 м на р. Места, землище на с. Филипово и с. Кремен, община Банско

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2008 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Ваканционно селище“ в имот № 082016 с площ 4.792 дка, местност „Мочура“, землище на гр. .Гоце Делчев, община Гоце Делчев

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-188-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-188-ПР/2007 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „2 броя МВЕЦ на Главен напоителен канал 2 от Напоителна система Гоце Делчев“, землища на с. Огняново, с. Марчево, с. Балдево, с. Дъбница и с. Дебрен, община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2007 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Ваканционно селище“ в имот № 028144, местност „Падинето“, землище на с. Огняново, община Гърмен

Прочети още...