Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-106-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-106-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с водовземане от р. Клинчовица (Усое) и р. Марале на кота 897 м и сграда на централата на кота 853 м, землище на с. Долно Драглище, община Разлог“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-102-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-102-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Строителство на магазин за хранителни и промишлени стоки в имот № 000712, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-91-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-91-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица“ на р. Благоевградска Бистрица“, землище на с. Бистрица, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-47-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-47-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Безбожка с водовземане на кота 1025 м и водоползване на 845 м, землище на с. Добринище, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Крибул“ на р. Сатовчанска Бистрица, землище на с. Крибул, община Сатовча“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Крибул“ на р. Сатовчанска Бистрица, землище на с. Крибул, община Сатовча“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Камешница (десен приток на р. Струмешница), землище на с. Камена, община Петрич“

Прочети още...