Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-35-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-35-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот №000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-31-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-31-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце с капацитет 1000 бр. в имот №005001, местност „Кемаловец“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №38-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №38-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Хотелски комплекс и балнеология“ в имот №086005, масив 86, землище на с. Баня, община Разлог

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-47-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-47-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 и площ 9.361 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за товарни и лекотоварни автомобили с обслужващи сгради и съоръжения в поземлен имот №278009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-74-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-74-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на спортна зала в част от УПИ II, кв. 89 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.3024 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №46-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №46-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Спортно-туристически комплекс - Бачиново в имот № 000014, местност Бачиново, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...