Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-37-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-37-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Преустройство магазин – сграда №3, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.601.142 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в земеделска аптека и склад за съхранение на препарати за растителна защита“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на конеферма с капацитет до 50 бр. животни в поземлен имот №029009 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за 100 броя млекодайни крави (говеда) в имот №052030 с площ 4.541 дка, местност „Омера“, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-40-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-40-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра в имот №026002, местност „Църквата“, землище на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-36-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-36-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 47408.501.21 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води, необходими за поливане на зелени площи, измиване на обслужващи улици и паркинг към склад за месни продукти и водоснабдяване на автомивка, изградени в поземлени имоти с идентификатори 04279.36.21, 04279.36.24 и 04279.36.120 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 бр. овце в поземлен имот №000580 с площ 6.034 дка в землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...