Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №14-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №14-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Еленков чарк“ на река Градевска в имот № 092013 по плана на земеразделяне на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-81-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС и Решение №46-ОС/2015 г. за преценяване веоятната степен на значително отрицателно въздействие

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-139-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Апартаментни хотел“ в поземлен имот №131026, местност Шипоко в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-139-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-139-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Апартаментни хотел“ в поземлен имот №131026, местност Шипоко в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №70-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №70-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Хотел за селски туризъм“ в имот №050005, местност Бански път, землище на с. Баня, община Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/30.05.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци в имот №086013, местност „Джаговец“ в землището на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/12.05.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с № 21498.156.112 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, местност Парчовица, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/12.05.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с № 21498.156.110 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, местност Парчовица, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...