Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-02-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-02-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот №034014 с площ 4.978 дка, местност „Лагъмите“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-112-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-112-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Леврен, землище на с. Коларово, община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-107-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-107-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с водовземане от р. Бачевска на кота 990 м и сграда на централата на кота 850 м, землище на с. Бачево, община Разлог“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-106-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-106-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с водовземане от р. Клинчовица (Усое) и р. Марале на кота 897 м и сграда на централата на кота 853 м, землище на с. Долно Драглище, община Разлог“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-102-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-102-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Строителство на магазин за хранителни и промишлени стоки в имот № 000712, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-91-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-91-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица“ на р. Благоевградска Бистрица“, землище на с. Бистрица, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-47-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-47-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Безбожка с водовземане на кота 1025 м и водоползване на 845 м, землище на с. Добринище, община Банско“

Прочети още...