Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-85-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-85-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Ощавска, землище на с. Ощава, община Кресна и землище на с. Сенокос, община Симитли"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение № БД-65-ПР/2016 г.за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение №БД-65-ПР/07.10.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.28.120 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-78-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-78-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот №039022, местност „Свети Димитрия“ в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-75-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-75-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в поземлени имот с идентификатор 61813.266.887 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „„Изграждане на кравеферма с капацитет до 250 крави в поземлен имот №148109 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.138.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-38-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-38-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище със спортно-оздравителен център” с местоположение: поземлен имот №090004, местност Агова круша, землище на с. Баня, община Разлог

Прочети още...