Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-84-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-84-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Черешница“ на р. Черешница в землището на с. Черешница, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-81-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-81-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Комплекс с хотелски и жилищни сгради“ в имот № 000283, местност „Анаргир“, землище на гр. Мелник, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-80-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-80-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Комплекс с хотелски и жилищни сгради“ в имот № 000279, местност „Анаргир“, землище на гр. Мелник, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-27-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №21(1)/05.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-27-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ с пл. № 689, кв. 32 по плана на с. Краище, община Белица“ в РИОСВ – Благоевград

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-83-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-83-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Мотелски комплекс“ в имот № 024004, землище на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-138-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-138-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Курортно-възстановителен и оздравителен център“ в имот № 000239, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-49-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-49-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Хотел със СПА-център и апартаменти за сезонно ползване“ в имот № 156018, местност „Хано“, землище на с. Марикостиново, община Петрич

Прочети още...