Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-50-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-50-ПР/2007 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Рибарник“ в имот № 000145, местност „Полето“, землище на с. Балдево, община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2007 г. от 2008 за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2007 г. от 2008 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Ваканционно селище“ в имот № 008058, местност „Леската“, землище на с. Огняново, община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-127-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-127-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 50 000 еквивалентни жители“ в имот № 000634, местността „Боруна“, землище на гр. Сандански, общ. Сандански“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-29-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №900(1)/08.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-29-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Митински рид” в землищата на с. Дрангово и с. Митино, община Петрич”

Съобщение за издадено Решение №БД-28-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №19(1)/01.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-28-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Перален цех за пране на трико с капацитет до 5 тона на ден в УПИ XX, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански“

Съобщение за издадено Решение №БД-26-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №18(1)/01.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-26-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на течащи води на р. Струма в землищата на община Симитли и община Кресна

Съобщение за издадено Решение №БД-24-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №899(1)/01.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-24-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за изграждане на „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза”, в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград