Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-06-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-06-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски център за продажба на детски съоръжения в имот № 012001 в местност „Джалевото“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-02-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на Евангелска баптистка църква в имот №001005 с площ 1,368 дка, местност „Оджовица – чалията“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-01-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Хотелски комплекс и модулно пречиствателно съоръжение“ в УПИ І по плана на Марикостински минерални бани, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-105-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-105-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел и СПА - център в имот № 077005, местност „Бочвата“, землище на с. Марикостиново, община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в имоти № 017001 и № 001144, местност „Ръзманица“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2009 г. и Решение № БД-43-ПР/2005 г. по преценяване на необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на „Изграждане на МВЕЦ на р. Лъкенска, землище на с. Кремен, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за за МВЕЦ „Филипово“ на р. Места, землище на с. Филипово, община Банско

Прочети още...