Съдържание

Посетители

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Дестилерия (отилизация) за вторични продукти от винарска промишленост, предвиждащо и изграждане на собствен водоизточник в имот №012001, местност „Германица“, землище на с. Рупите Община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Играждане на рибарник в част от имот №500089 - след изхода на МВЕЦ „Гинчин мост“, землище на с. Пирин, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в имоти № 001101, 001100 и 011056, местност „Грамадето“, землище на гр. Банско, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Производство на пенополистиролни блокчета, чрез вакуумно формоване на готов стиропор в УПИ ХХХІІ, кв. 4 с площ 35.550 дка, по плана на гр. Петрич, община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Търговски комплекс „Практикер“ и „Рител парк BG“ в имоти № 04279.85.33, 04279.85.44, 04279.85.45, 04279.85.24, 04279.85.42, 04279.85.9, местност „Авганцов чифлик“, землище на гр. Благоевград, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение: УПИ ІV-76 в кв. 73 по регулационния план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, ресторант и магазин за сувенири в имот №182005 с площ 1.979 дка, местност „Текето“, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев“

Прочети още...