Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 33/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Д-М-2011” ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, ул. „Крали Марко” № 8-Б, ап.18, ет. 6 

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Чучулига” на река Пиринска Бистрица в землища на с. Кулата, Община Петрич и с. Ново Ходжово, Община Сандански, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 31/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «УИНД ХОРС» ЕООД, ГР. КАВАРНА, ул. «Добротица» № 4Б, ет. 2

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в имоти №000326 и №000327, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 30/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИСТРИЦА”ООД , ГР. БЛАГОЕВГРАД, ул. „ Васил Априлов” № 21

документация за инвестиционно предложение: „Изземване на пясък и баластра от руслото на р. Струма от новообразувал се остров в количество до 5000 куб.м намиращ се в землището на с. Зелен дол, Община Благоевград, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 29/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ” ЕООД, ГР. РАЗЛОГ, Промишлена зона, ул. „Годлевско шосе” № 1

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ в имот №61813.750.155 по кадастралната карта на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 28/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИНЖ. ВЕЛЬО ИЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ,  ГР. ПЕТРИЧ, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на Общинска спортна зала, гр. Петрич” в УПИ ІІ, кв. 49 (имот с идентификатор 56126.601.8107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри) на гр. Петрич, Община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 27/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВАСИЛ ИВАНОВ ТРАНТИН - УПРАВИТЕЛ НА „БОБИ - ВАСИ” ООД, ГР. ЯКОРУДА, ул. „Екзарх Йосив” № 3

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на вятърна електроцентрала”, предвидено да се реализира в проектен поземлен имот с номер 000305 в землището на с. Бунцево, Община Якоруда, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 26/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИБРАХИМ ХАДЖИ - УПРАВИТЕЛ НА „МЕГАТРЕЙД - ИНВЕСТ” ЕООД, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, С. КОРНИЦА, ул. „Георги Бенковски” № 44

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Марево, десен приток на р. Туфча в землище на с. Корница, община Гоце Делчев”.

Прочети още...