Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 39/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Иванка Димитрова – управител на „Ирекс” ЕООД с адрес гр. София

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Динков дол и р. Вапата в землище на гр. Белица, Община Белица, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 38/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Богомил Любомиров Манчев - Изп.-директор на „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД с адрес гр. София, Район Витоша ул. „Вихрен” № 10

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 61813.689.586 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 37/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Васил Илиев – управител на „Христов и Илиев 2010” ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пъстървово стопанство на р. Градевска, землище на с. Градево, Община Симитли”

Прочети още...

Съобщение № 36/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Пирин – Текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” № 50

документация за инвестиционно предложение: „Реконструкция и промяна на предназначението на част от склад в багрилно и перално помещение и прилежащи съоръжения  в сграда с идентификатор 17395.501.3239.3 в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3239 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 35/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Капатово” ООД, гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22

документация за инвестиционно предложение: „Капково напояване на съществуващи лозя и нови насаждения в землищата на с. Хърсово и с. Зорница, Община Сандански и с. Капатово, Община Петрич, Област Благоевград”

 

Съобщение № 34/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Редстоун Благоевград” ЕООД, гр. София, бул. „Г. С. Раковски” № 163, ет. 1, ап. 4

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговско развлекателен комплекс с магазини, супермаркет, бързо хранене, кинозали, паркинг и трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.130.648 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград с площ 26594 кв.м”

 

Съобщение № 32/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СПОРТЕНА” ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, ж.к. „Запад”, бл. 14, ет. 5, ап. 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ „Покровник” на река Четирка в землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград”