Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 11/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ”НИКО-5-ВИТАЛИЙ ЗОЛОТАРЬОВ”, ОБЩИНА РАЗЛОГ, С. БАНЯ

документация за инвестиционно предложение: Изменениe на инвестиционно предложение за изграждане  на  МВЕЦ  на  течащи  води  на  р. Белишка,  в  землището на  гр. Белица,  община  Белица, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 10/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ”, С. ОГНЯНОВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на бетонов възел в имот № 055009 с площ 8.515 дка, местност „Горно грамаде”, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград   

Прочети още...

Съобщение № 9/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РИЛА ГАЗ”ЕАД, ГР. СОФИЯ, ул. „Алабин” 36, ет. 5

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на “Разпределителна мрежа – Нова индустриална зона със Сигнатура – Блг-101” към обект “Газификация на гр. Благоевград”, предвидено да се реализира в землището на гр. Благоевград, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 8/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БЕСТПЛАСТИК” ООД, ГР. СОФИЯ, КВ. „ВИТОША”, бул. „Симеоновско шосе” № 51

документация за инвестиционно предложение: „Добив (водовземане) от подземни води в имоти с № № 059008 и 059009 в  местност „Реката”, землище на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 7/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РИЛА ГАЗ”ЕАД, ГР. СОФИЯ, ул. „Алабин” 36, ет. 5

документация за инвестиционно предложение: „Разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до с. Дамяница, в землища на с. Поленица, с. Лещница, с. Дамяница и  гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 6/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ФОРЕСТ БУЛ” ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, пл. „Георги Измерлиев” №15

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Перлешка, приток на р. Дисилица в ДГФ в землище на гр. Добринище, община  Банско, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 5/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО”КД, С. РАВНО ПОЛЕ п.к. 2129, ул. Трети март” № 1, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ “ЛИДЛ” с прилежащ паркинг” в поземлен имот с идентификатор 04279.621.70 съгласно кадастрална карта на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград „Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ” с прилежащ паркинг в поземлен имот № 04279.621.70 с площ 8790 м2 с адрес, кв. „Еленово”,  ул. Свобода №1, гр. Благоевград, Област Благоевград”

Прочети още...