Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 4/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИЛЧО МЕТОХЛИЕВ, УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „МИЛЧО МЕТОХЛИЕВ ММ – 50”, ГР. РАЗЛОГ, ул. „Рила” № 19

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на МВЕЦ на р. Бачевска с водохващане на кота 1003.0 м, напорен тръбопровод с дължина 342.04 м и сградоцентрала на кота 986.20 м в имот №039002, землище на с. Бачево, Община Разлог”, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 03/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА САНДАНСКИ, ГР. САНДАНСКИ, бул. „Свобода” № 14 

документация за инвестиционно предложение: „Корекция на река Санданска Бистрица в градския парк в участъка от края на съществуващите подпорни стени до пешеходния мост при стадиона”, гр. Сандански, Община Сандански

Прочети още...

Съобщение № 02/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ГРИЙН СТОУН” ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, ул. «Трети март”№ 62, ет. 3

документация за инвестиционно предложение: „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза”, в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, Община Симитли, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 01/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „НОРМАКС” ЕООД, ГР. СОФИЯ, ул. „Балканджи Йово” № 7

документация за инвестиционно предложение: «Ваканционно селище” в поземлен имот №000075 с площ от 9,450 дка, землище на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград

Прочети още...