Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 25/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИМИТРИОС АТАНАСИОС КУЦИС - УПРАВИТЕЛ НА “ТЕО – СОЛ” ООД, 1309 ГР. СОФИЯ, бул. “Александър Стамболийски” № 182

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на производствена база за бои, лакове, латекс и разредители”, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 65334202.131, кв. „Сухо поле” по одобрената кадастрална карта на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 24/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: инж. Красимир Герчев – кмет на Община Разлог, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 1

документация за инвестиционно предложение: „Корекция на два участъка от р. Язо в регулацията на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград ”

Прочети още...

Съобщение № 23/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Асен Александров Добрев с адрес гр. София

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на  туристически лагер до 30 места  в имот №081005 с площ 1.497 в местност „Рангел”, землище на с. Влахи, Община Кресна, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 22/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Стоян Павлов - управител на “СТОМИ – Г.Х” ООД, гр. Симитли – 2730, ул „Октомврийска” № 22

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерии в имоти с № № 019009, 019029  и 019014 с обща площ 14055 м2 в местността “Калуша” от землището на гр. Симитли, община Симитли

Прочети още...

Съобщение № 21/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Констатинос Стрателис – управител на „КОСДЕ” ООД, гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 43 чрез пълномощник адвокат Галя Башлиева, гр. Гоце Делчев, ул. „Крива паланка” № 1

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за строителни материали, селскостопански машини, офиси и търговска дейност и  собствен водоизточник - сондаж в поземлен имот №078031 с площ 2.603 дка, местност „Тумбите”, землище на с. Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград ”

Прочети още...

Съобщение № 20/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИБРАХИМ АКИ ЦЕР, С. БРЕЗНИЦА, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. „Седемнадесета” № 6

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на бетонови клетки за интензивно отглеждане на риба” в парцел ІV-369, V-369 в кв. 36 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 19/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ СИРМИН, 2900 ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. „Генерал Ковачев” № 28

документация за инвестиционно предложение: “Преустройство и оборудване на сграда за отглеждане на 54 бр. дойни крави и 58 бр. телета, находяща се в имот № 001584 в местност „Туфча”, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...