Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: „ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с №№ 075050, 075052, 075057, 152019, 152020 и 152021 с площ 141.11 дка, находящи се в местност „Валоги“, землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград “

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: „ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения на площ от 125.452 дка в поземлени имоти с №№ 002008, 092009, 095001, 096001, 096002, 096003, 097001, 097002, 097003 и 097005 в землището на с. Левуново, община Сандански и поземлени имоти с №№ 007003, 007004 и 007005 в землището на Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №76/2018 г.

Възложител:ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. ново Лески и с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в имот №004176, местност „Кокошките“ в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №75/2018 г.

Възложител:ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за инвестиционно предложение: „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ – Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.93 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за гр. Кочериново”.

Съобщение №74/2018 г.

Възложител:„СУИТ ЧЕЛИНДЖ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: И. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с идентификатор 65334.119.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“