Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: „Бали – 72“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: В. Ч.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка, находящи с в поземлен имот №142058 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: „Златен Рожен“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 207,603, находящи се в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №78/2018 г.

Възложител:„ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с №№ 075050, 075052, 075057, 152019, 152020 и 152021 с площ 141.11 дка, находящи се в местност „Валоги“, землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: С. А., Г. А.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: В. Н. Г.

Инвестиционно предложение:“Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.314.4 и поземлен имот с идентификатор 02693.314.14, местност „Агова круша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на въздушен ел.провод“

Съобщение №77/2018 г.

Възложител:„ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс в УПИ №005187 (новообразуван) от разделяне на поземлен имот № 005174, находящ се в местност „Затока“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“