Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: И. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с идентификатор 65334.119.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 05.12.2018 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с идентификатор 65334.119.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител И. Т.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers. government.bg/ovos/lot/21973 в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 06.12.2018 г. до 19.12.2018 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..