Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1031/2020

Изх. №3674(1)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Реконструкция, пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVII-407, кв. 37 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Д. Т.

Прочети още...

Съобщение №1030/2020

Изх. №3669(1)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.625.326 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:Е. С.

Прочети още...

Съобщение №1029/2020

Изх. №3668(2)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.612.60 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:Р. З.

Прочети още...

Съобщение №1028/2020

Изх. №3568(3)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на механичен цех и офис сгради в поземлен имот с идентификатор 02693.130.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ЕС ДИ ПАРТНЕРС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1027/2020

Изх. №3050(3)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на сграда с идентификатор 04279.619.60.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.619.60 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „административна, делова сграда - офиси“ в „жилищна сграда за персонал на предприятие““

възложител: Г. Б.

Прочети още...

Съобщение №1026/2020

Изх. №2595(14)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект, паркинг в поземлен имот с идентификатор 07377.95.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. М.

Прочети още...

Съобщение №1025/2020

Изх. №3653(1)/20.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на мебели и изделия от дърво в поземлен имот с идентификатор 40912.45.597 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград”

възложител: Г. С.

Прочети още...