Съдържание

Посетители

В момента има 293  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1073/2020

Изх. №3854(1)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението и обединяване на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.6346.1.8 и 02676.501.6346.1.7, разположени в сграда с идентификатор 02676.501.63.46.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.63.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в „Магазин за хранителни стоки“

възложител: „ИНТЕР ТУРС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1072/2020

Изх. №3852(1)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на челен товарач и фургон тип контейнер“

възложител: „АТИЛА СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1071/2020

Изх. №3845(1)/11.12.2020 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 06306.73.158 в местността Киркалица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Банско, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Б. Х.

Прочети още...

Съобщение №1070/2020

Изх. №3756(3)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг, по ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1069/2020

Изх. №3349(5)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25, 56126.175.27 и 56126.175.31 в местността Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1068/2020

Изх. №3823(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с планоснимачен номер 1080 от кв. 15 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител:З. С., Н. С.

Прочети още...

Съобщение №1067/2020

Изх. №3819(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 30 кW в УПИ ХІV, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...