Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -18- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -18- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор с. Коларово”, местоположение имот №064028, местност „Карталица”, землище на с. Коларово, Община Петрич

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -16- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -16- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Пъстървово рибовъдно стопанство”, местоположение имот № 015003, местност “Лъките”, землище на с. Лиляново, Община Сандански.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -17- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -17- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пъстървово рибовъдно стопанство”, местоположение имот № 015003, местност “Лъките”, землище на с. Лиляново, Община Сандански

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -15- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -15- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Корекция на река Санданска Бистрица в градския парк”, местоположение парк „Свети Врач”, гр. Сандански, Община Сандански, Област Благоевград.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -14- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -14- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение: УПИ ІV-76 в кв. 73 по регулационния план на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -13- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -13- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет до 3500 еквивалентни жители и канализация на с. Дебрен”, местоположение УПИ VІІІ в кв. 39 по регулационния план на с. Дебрен и регулационните граници на с. Дебрен, Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -12- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -12- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Хаджидимово” на р. Места, местоположение землища на гр. Хаджидимово и с. Блатска, Община Хаджидимово

От тук може да изтеглите пълния текст на решението